Lab Fun

2018-08-11 Makinac Island Road Trip (Left to right: Aihong Chen, Bangjie Yin, Ziyuan Zhang, Xi Yin, Rongzi Liu, Joel Stehouwer, Xiaoming Liu, Luan Tran, Yaojie Liu)

2019-03-04 Group Lunch at Korean House.