Lab Fun

2024-04-12 CVLab members have a lunch gathering to celebrate Dr. Feng Liu's transition to an assistant professor at Drexel University. Congratulations Feng!

2023-06-19 CVLab members and alumni gathering for a group dinner in Vancouver during CVPR 2023.

2023-05-19 CVLab members gathering at Lake Lansing.

2022-06-20 CVLab members and alumni gathering for a group dinner in New Orleans during the CVPR 2022 conference.

2021-05-14 CVLab members gathering at Lake Lansing.

2020-01-04 CVLab members gathering at Boyne Mountain.

2019-06-16 CVLab members gathering at Long Beach, CVPR2019. (Left to right: Ziyuan Zhang, Feng Liu, Muhammad Jamal Afridi, Yaojie Liu, Amin Jourabloo, Seyed Morteza Safdarnejad and his family, Garrick Brazil, Luan Tran, Xi Yin, Xiaoming Liu, Joseph Roth, Ying Tai and his family)

2019-03-04 Group Lunch at Korean House.

2018-08-11 Makinac Island Road Trip (Left to right: Aihong Chen, Bangjie Yin, Ziyuan Zhang, Xi Yin, Rongzi Liu, Joel Stehouwer, Xiaoming Liu, Luan Tran, Yaojie Liu)