Projects

Publications

2015

 • Monitoring Aquatic Debris Using Smartphone-Based Robots
  Yu Wang, Rui Tan, Guoliang Xing, Jianxun Wang, Xiaobo Tan, Xiaoming Liu, Xiangmao Chang
  IEEE Transactions on Mobile Computing, Vol. 15, No. 6, pp.1412-1426, , Jul. 2015
  Bibtex | PDF
 • @article{ monitoring-aquatic-debris-using-smartphone-based-robots,
    author = { Yu Wang and Rui Tan and Guoliang Xing and Jianxun Wang and Xiaobo Tan and Xiaoming Liu and Xiangmao Chang },
    title = { Monitoring Aquatic Debris Using Smartphone-Based Robots },
    journal = { IEEE Transactions on Mobile Computing },
    volume = { 15 },
    number = { 6 },
    month = { July },
    year = { 2015 },
    pages = { 1412--1426 },
  }

2014

 • Aquatic Debris Monitoring Using Smartphone-Based Robotic Sensors
  Yu Wang, Rui Tan, Guoliang Xing, Jianxun Wang, Xiaobo Tan, Xiaoming Liu, Xiangmao Chang
  Proc. 13th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN 2014), Berlin, Germany, Apr. 2014 (Acceptance rate 20.7%, Best Paper Award Runner-up)
  Bibtex | PDF
 • @inproceedings{ aquatic-debris-monitoring-using-smartphone-based-robotic-sensors,
    author = { Yu Wang and Rui Tan and Guoliang Xing and Jianxun Wang and Xiaobo Tan and Xiaoming Liu and Xiangmao Chang },
    title = { Aquatic Debris Monitoring Using Smartphone-Based Robotic Sensors },
    booktitle = { Proc. 13th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks },
    address = { Berlin, Germany },
    month = { April },
    year = { 2014 },
  }