Projects

Publications

2018

 • Towards Interpretable Face Recognition
  Bangjie Yin, Luan Tran, Haoxiang Li, Xiaohui Shen, Xiaoming Liu
  arXiv, Sep. 2018
  Bibtex | arXiv
 • @inproceedings{ towards-interpretable-face-recognition,
    author = { Bangjie Yin and Luan Tran and Haoxiang Li and Xiaohui Shen and Xiaoming Liu },
    title = { Towards Interpretable Face Recognition },
    booktitle = { arXiv },
    address = { },
    month = { September },
    year = { 2018 },
  }